Cennik

 

szkoły i przedszkola

 

wizyta w arenie gigantów 20 zł/dziecko

+opiekunowie za darmo

+herbata gratis

 

 

*Wymagana wcześniejsza rezerwacja. Minimalna wielkość grupy to 15 osób.

 

Wizyty w Arenie Gigantów i odwiedziny w przedszkolach odbywają się

od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:00. 

(otwieramy Arenę specjalnie dla szkół i przedszkoli, specjalny program tylko dla szkół i przedszkoli, czas trwania wizyty 2 godziny)

akceptujemy karty płatnicze:

 

ferie zimowe

 

 

grupa zorganizowana min.15 osób - 20 zł/osoba

opiekun dziecka - 0 

 

 

Obowiązuje w ferie zimowe od 28.01.2019 do 10.02.2019r.

 

 

Grupy zorganizowane:

zapraszamy w ferie zimowe  w godzinach od 10:00 do 14:00-

program w strefie giganta dla dzieci powyżej 7 roku życia i młodzieży.

Wejścia są na 2 godziny.

wymagana wcześniejsza rezerwacja.

 

 

 

bilety - ferie zimowe:

 

dziecko - 20 zł*

opiekun - 0 

 

*minimalna wielkość grupy 15 osób.

wymagana wcześniejsza rezerwacja.

 

Bilet rodzinny całodniowy jest ważny przez cały dzień,

można wyjść i wrócić tego samego dnia do areny

- ponowne wejście za okazaniem pieczątki i biletu!!

 

 

 

zniżki specjalne:

 

dziecko niechodzące - wstęp bezpłatny

opiekun dziecka niechodzącego - 10zł

kobiety w ciąży - wstęp bezpłatny

senior 70+ - wstęp bezpłatny

dziecko niepełnosprawne - wstęp bezpłatny

opiekun niepełnosprawnego - 10zł

karta dużej rodziny - dziecko 30zł, opiekun 10zł.

 

*zniżki nie łączą się z innymi rabatami i zniżkami

*zniżki nie obowiązują podczas urodzin

cennik

ZAKUP BILETU JEST POTWIERDZENIEM ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM PArKU ROZRYWKI ARENA GIGANTÓW

REGULAMIN PARKU ROZRYWKI ARENA GIGANTÓW

 

1 . Każda osoba wchodząca na teren Parku Rozrywki Arena Gigantów, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.

 

2. Przebywanie na terenie Parku Rozrywki Arena Gigantów oznacza możliwość korzystania przez dzieci i dorosłych ze wszystkich urządzeń oraz zabawek

 na terenie Parku. Przebywanie na terenie Parku Rozrywki Rodzinnej nie zwalnia rodziców/opiekunów z obowiązku kontroli, opieki i nadzoru nad dzieckiem.

 

3. Park Rozrywki Rodzinnej Arena Gigantów przeznaczony jest dla dzieci i rodziców/opiekunów, którzy sprawują nadzór i opiekę nad dzieckiem przez cały okres pobytu na jego terenie.

 

4. Na terenie Parku Rozrywki dostępni będą: obsługa techniczna, która zadba o stan techniczny sprzętu, jak również udziela informacji rodzicom/opiekunom w zakresie: przeznaczenia poszczególnych urządzeń.

 

5. Każda osoba uczestnicząca w Arenie Gigantów korzysta z parku rozrywki Arena Gigantów Stadion Wrocław na własną odpowiedzialność.

 

6. Opiekunowie dzieci wyrażają zgodę na korzystanie z parku rozrywki dzieciom, za które w pełni odpowiadają i dbają o ich bezpieczeństwo i

korzystanie z urządzeń zgodnie z instrukcją i zasadami bezpieczeństwa.

 

7. Osoby korzystające z parku rozrywki Arena Gigantów oświadczają, że stan ich zdrowia pozwala na korzystanie z parku rozrywki Arena Gigantów oraz że nie są pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

 

8. Koszt wstępu oraz oferowanych rozrywek wliczonych w cenę biletu wstępu określony jest w cenniku.

 

9. Potwierdzeniem prawa do przebywania w Parku Rozrywki Arena Gigantów przez dziecko oraz osób mu towarzyszących jest zegarek z chipem oraz bilet wstępu/voucher/paragon, które są wydawane przy wejściu. 

 

10. Na terenie Parku Rozrywki Arena Gigantów do dyspozycji dzieci będą animatorzy, jednak na rodzicach/opiekunach ciąży odpowiedzialność w zakresie nadzoru i opieki nad dzieckiem, przez co należy rozumieć m.in. opiekę, kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem przez dzieci treści niniejszego regulaminu, jak również przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń i zabawek znajdujących się w Parku Rozrywki.

 

11.Wszystkie urządzenia z znajdujące się na terenie Parku Rozrywki Arena Gigantów spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje, wynikające z nieodpowiedniego bądź niebezpiecznego zachowania Państwa podopiecznych. Urządzenia w parku rozrywki typu trampoliny, zamki do skakania, skoczne kule, zjeżdżalnie, mega piłkarzyki, alkogogle, zmiatacz rodeo itp są urządzeniami o podwyższonym ryzyku i osoba korzystająca z urządzeń oświadcza że jest świadoma ryzyka urazów i nieszczęśliwych wypadków.

 

12. Każde urządzenie posiadać będzie instrukcje korzystania, prosimy o zapoznanie się z nią, przed korzystaniem.

 

13. Nie korzystamy z urządzeń w obuwiu. Do parku rozrywki wchodzimy obowiązkowo w skarpetkach, a w sezonie zimowym w butach zmiennych lub w ochraniaczach na obuwie.

 

14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące skutkiem braku winy nadzorczej rodziców/opiekunów.

 

15. Rodzic/opiekun ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić personel Parku Rozrywki Arena Gigantów o wszelkich zdarzeniach ( wypadek, upadek, przewrócenie, uderzenie przez inne dziecko itp.), w których dojdzie do uszkodzenia ciała lub mienia dziecka.

 

16. Na terenie Parku Rozrywki Arena Gigantów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.

 

17. Park Rozrywki Arena Gigantów w sytuacjach od niego niezależnych (imprezy zamknięte, mecze na Stadionie) zastrzega sobie możliwość zamknięcia Parku Rozrywki. Informacje o takich ewentualnościach, będą umieszczane na fanpage'u na facebooku.

 

18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za odzież oraz rzeczy pozostawioną w szafkach i na terenie Parku Rozrywki.

 

19. Obiekt w miesiącach jesienno-zimowych jest nieogrzewany, uczestnicy wczodzą do Parku Rozrywki w ciepłych strojach sportowych. Zapewniamy punktowe ogrzewania w wybranych strefach. Każda osoba wchodząca do Parku Rozrywki może skorzystać z darmowego wejścia na 15 minut i po czasie testowym zadecydować o kupnie biletu wstępu. Kupując bilet wstępu każda osoba akceptuje warunki i temperaturę panującą w Parku Rozrywki i oświadcza, iż jest odpowiednio ubrana aby korzystać z urządzeń w niskich temeraturach. Za odpowiedni ubiór dzieci odpowiadają rodzice.

 

20. Regulamin oraz godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

 

 

 

 

 

 

przeczytaj przed wizytą w arenie gigantów!

-do areny gigantów ubieramy się w sportowe stroje zimowe oraz wchodzimyobuwiu zmiennym

 

arena gigantów mieści sią na parkingu zadaszonym, boki są osłonięte od wiatru,

obiekt jest nieogrzewany,

ogrzewamy kąciki urodzinowe, wybrane strefy są ogrzewane punktowo,

jesteśmy wyjątkowym miejscem, pełnym animacji, dmuchańców, konkurencji sprawnościowych, zabaw integrujących całe rodziny i gwarantujemy wam ciepłą i serdeczną atmosfertę:-)

prosimy pamiętać o odpowiednim stroju, abyście w pełni mogli cieszyć się zabawą u nas:-)

przeczytaj przed wizytą w arenie gigantów!

-do areny gigantów ubieramy się w ciepłe zimowe stroje sportowe oraz wchodzimyobuwiu zmiennym

 

arena gigantów mieści sią na parkingu wielopoziomowym stadionu wrocław -

obiekt jest zadaszony, osłonięty od wiatru, boki są zabudowane jak hala namiotowa.

wewnątrz areny jest świeże powietrze:-)

obiekt jest nieogrzewany, ogrzewamy kąciki urodzinowe, wybrane strefy są ogrzewane punktowo,

jesteśmy wyjątkowym miejscem, pełnym animacji, dmuchańców, konkurencji sprawnościowych, zabaw integrujących całe rodziny i gwarantujemy wam ciepłą i serdeczną atmosfertę:-)

prosimy pamiętać o odpowiednim stroju, abyście w pełni mogli cieszyć się zabawą u nas:-)